Vedos – žinios, pasiekusios mus nuo pat Visatos sukūrimo pradžios, – aprašo amžinas šeimos gyvenimo problemas, su kuriomis susidurdavo, susiduria ir susidurs visos kartos.

1 etapas: įsimylėjimas ir malonūs santykiai

Šis etapas prasideda nuo susipažinimo, draugystės ir vedybų ir tęsiasi apie aštuoniolika mėnesių. Kai vyras ir moteris susitinka, jie įsimyli vienas kitą. Tuomet jų organizmuose išsiskiria hormonai, vadinami endorfinais. Šie hormonai visą poros kasdienybę nudažo gražiausiomis spalvomis, tad įsimylėjėliai nekreipia dėmesio į jokias artimųjų pastabas, jie nemato vienas kito trūkumų ir nori tik vienas kitu mėgautis. Jaunuoliui jo mergina atrodo gražiausia, protingiausia ir jis pasirengęs dėl jos padaryti viską. Mergina tuo metu būna nepretenzinga jai asistuojančiam jaunuoliui. Ji tiki, kad jis padarys ją laimingą, ir visus matomus jo trūkumus palieka ateičiai. Ji tiki, kad ateityje jis mes rūkyti, vartoti alkoholį ir žiūrėti į kitas merginas. Šiame etape nereikėtų tuoktis, tačiau gyvenime viskas vyksta kitaip – jauni žmonės skuba ir apsiveda.

2 etapas: pripratimas ir meilės persisotinimas

Apsivedus arba apsigyvenus kartu žmogiški jausmai užsipildo ir pasibaigia žaviausias ir nerūpestingiausias periodas. Tai reiškia, kad abu sutuoktiniai pasitenkino vienas kitu tiek, kad naujam norui kilti turi praeiti daugiau laiko. Partneriai pripranta vienas prie kito, atsipalaiduoja ir pradeda elgtis taip, kaip yra įpratę. Žmona perpranta vyro dienotvarkę: ji mato, kada jis išeina į darbą, kada pareina, jaučia, kiek jis jai rodo dėmesio, sužino jo pomėgius ir tai, kiek jie padeda ar trukdo jų bendram gyvenimui. Vyras taip pat pripranta prie žmonos gyvenimo tempo, manierų, kalbos, norų. Ir taip ateina šeimos santykių rutina.

3 etapas: trūkumų matymas ir ginčų pradžia

Šis etapas pasiekiamas tuomet, kai tarpusavio santykiai tęsiasi gana ilgai. Sutuoktiniai galiausiai pamato vienas kito tikruosius charakterius. Jeigu įsimylėjimo stadijoje jie juos maskavo ar nekreipė dėmesio, tai šiame etape trūkumai tampa kaip niekad aiškūs. Kokios to priežastys? Jei jauni žmonės susituokė neturėdami dvasinių vertybių, o tik trokšdami patenkinti savo geismus, aistrai nuslopus jie ima matyti tik trūkumus. Kita priežastis – tai pamoka sutuoktiniams, kaip vienas kitam tarnauti, nes taip ima atsiskleisti šeimos karma. Šiame etape vyras pastebi, kad žmona nuolat iš jo reikalauja to, ko jam, atrodo, neprivalu daryti arba ko padaryti jis negali. Jis pamato,

kad jo žmona nervinga, šiurkšti, visko bijanti. Žmonai paaiškėja, kad jos vyras visai ne džentelmenas: jis nepadeda namų ruošoje, neuždirba pakankamai pinigų, nesirūpina vaiku ir nekreipia į ją pakankamai dėmesio. Jo gyvenime yra kiti prioritetai: darbas, draugai, pomėgiai. Todėl prasideda vaidai. Dauguma šeimų šiame etape pasilieka visą gyvenimą. Nors žmonės gyvena kartu, jie nuolat kaltina vienas kitą pareigų neatlikimu. Kitos šeimos, nepakeldamos konfliktų naštos, išsiskiria ir bando kurti šeiminį gyvenimą iš naujo.

4 etapas: kantrybės mokymasis

Jeigu šeima prasidėjus konfliktų metui neišsiskiria, ji turi galimybę savo santykius tobulinti toliau. Suprantama, kad konfliktuodami sutuoktiniai jaučiasi nelaimingi, tačiau palaipsniui jie pamato, kad, kai pasibaigia konfliktas, santykiai susitvarko. Todėl jie ima bandyti vienas kito trūkumus pakęsti. Ugdant kantrybę ir stengiantis priimti savo partnerį tokį, koks jis yra, galima pradėti jausti didesnę laimę. Jei sutuoktiniai pakenčia vienas kitą ir nebesipyksta, tampa išmintingesni, nes ima veikti intelektas. Toks gamtos dėsnis. Todėl šeimos turi žinoti, kad šeiminiuose santykiuose pirmiausiai reikia ugdyti kantrybę. Kuo daugiau kantrybės, tuo daugiau intelekto atsiranda šeimoje.

5 etapas: pareigų atlikimas ir pagarba vienas kitam

Šis etapas – pirmos meilės stadijos etapas. Iki to, nors ir buvo formali šeima, jokios meilės nebuvo, nes kiekvienas sutuoktinis galvojo apie save. Kuo pasižymi ši stadija? Šioje stadijoje sutuoktiniai pradeda galvoti apie vienas kito, o ne savo poreikius. Tai vadinama šeiminių pareigų atlikimu. Vyras šeimoje turi atlikti trejopas pareigas: materialias, mentalines ir dvasines. Žmona turi atlikti vieną pareigą, bet ji yra svarbiausia: dėti visas pastangas, kad neiširtų šeima. Tai reiškia, kad žmona turi nuolat savo meile kūrenti šeimos židinį.

6 etapas: draugystė ir gilūs platoniški santykiai

Tai etapas, kai šeima ruošiasi tikrai dvasinei meilei. Šiame etape ateina supratimas, kad vyras su žmona yra geriausi draugai, kurie vienas kitą ypač brangina. Todėl lytiniai santykiai nebereikalingi, nes norisi vienam kitą saugoti ir puoselėti. Šiame etape sutuoktiniai labai supanašėja tiek savo vidumi, tiek išore. Jie kartu valgo, keliauja, vienas kitam atveria širdį ir dalijasi savo išgyvenimais. Tai aukščiausias šeiminių santykių etapas materialiame gyvenime.

7 etapas: dvasinė meilė amžinai tarnaujant Dievui

Tik septintas šeiminio gyvenimo etapas vadinamas tikra meile. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad sutuoktiniai suvokia, kad jie yra amžinos Dievo dalelės. Kad būdami kartu jie turi ne tenkintis vienas kitu, o mokytis mylėti Tą, kuris juos sukūrė. Sutuoktiniai šiame etape supranta, kad tik tarnaudami Dievui jie iš tikro gali būti laimingi, nes materialus pasaulis laikinas ir pilnas kančių. Kaip sutuoktiniai elgiasi? Jie savo gyvenimo centru padaro Dievą ir Jam tarnauja. Jie kasdien drauge kartoja šventus Dievo vardus, drauge skaito šventraščius, gamina Dievui maistą ir jį valgo. Sutuoktiniai taip sudvasina savo šeiminį gyvenimą, kad jie iš esmės gyvena nebe materialiame, o dvasiniame pasaulyje. Jie pajunta, kad kaip sielos gyvens amžinai, ima suprasti Dievo norus ir, svarbiausia, kasdien jaučiasi laimingi.

Autorius Anantara das

Straipsnis publikuotas žurnale VEDOS, Nr. 3

„Vedos“ – tai popierinis gyvenimo būdo žurnalas.
VEDOS – tai visa apimančios žinios, laiko patikrinti dėsniai kaip gyventi ir būti laimingam. Jos iš šventraščių ir dvasinių mokytojų lūpomis pasiekė mus ir mes norime jomis pasidalyti su Jumis.
Žurnalas leidžiamas keturis kartus per metus.
Leidinį galite įsigyti prekybos centruose arba užsisakyti į namus – atsiųsime paštu tiesiai į Jūsų pašto dėžutę bet kuriame pasaulio kampelyje.

www.dvarakaknygynas.lt