Vedų kultūros universitetas

DABARTINĖ VEIKLA:

  • Žurnalo „Vedos“ ir švietėjiškų knygų leidyba.

  • Knygų ir kitų švietėjiškų leidinių platinimas.

  • Paskaitų organizavimas.

  • Stovyklų organizavimas.

 

PLĖTROS VIZIJA:

  • Paruošti aukščiausios klasės brahmanus šventikus, kurie galėtų mokyti kitus žmones.

  • Universitetas, kuris aprūpintų mūsų vedinės visuomenės struktūrą įvairių klasių aukštais specialistais, kurie žinias, surištas su specialybe galėtų gauti iš kitų mokyklų, o pas mus gautų tą dvasinį žinojimą. Dvasinį, jau patį aukščiausią.

  • Universiteto mokymas turėtų būti integruotas – nuotolinis ir stacionarus. Yra pasaulyje pavyzdžiai, kaip universitetas turi savo daktarų, dėstytojų arba tampa universiteto filialu, dalimi.

  • Tai būtų ir ašramo tipo universitetas, tai reiškia, kad studentai vietoje gyvena ir studijuoja, mokosi vedinių disciplinų.