Šrimad Bhagavatam

Rytinė paskaita

Maloniai kviečiame į „Šrimad Bhagavatam“ rytinius skaitymus 7:50 (kiekvieną rytą, 7 kartus per savaitę) Antakalnio g. 24, Vilniuje.

Taip pat galite stebėti tiesioginę transliaciją Facebook puslapyje Šventykla „Dvaraka“.

 

 

„Šrimad-Bhagavatam“ – tai literatūrinis Dievo įsikūnijimas. Ją užrašė Šrila Vyasadeva, Dievo inkarnacija. „Srimad-Bhagavatam“ tikslas – aukščiausioji visu žmonių gerovė. Ji tobula ir dovanoja sėkmę bei palaimą.

Puranos – tai pačios seniausios vedinės kultūros literatūros dalis, kurioje yra aprašytos visų laikų visatos istorijos. Iš viso yra 18 Puranų, kuriose minimi įvykiai nuo pat visatos sukurimo iki sunaikinimo ir dar daugiau. Tiek istorijų ir viskas vienaip ar kitaip susiję su Viešpačiu.

Viena iš Puranų – Bhagavata Purana – ir yra Šrimad Bhagavatam, kuri yra skaitoma ir Jos ir klausomasi ne tik čia žemėje, tačiau ir kitose planetose. Šrimad Bhagavatam sudaryta iš 18 tūkstančių posmelių (sansk. Šlokų).

Yra tiek daug gerų darbų, ką galime daryti gyvenime, bet yra sakoma, kad Šrimad Bhagavatam skaitymas yra pati aukščiausia rekomendacija. Bhagavatam dar vadinama „Mahat“, tai reiškia didžioji, puikioji.

Tam, kad suprasti Šrimad Bhagavatam vertę, trumpai pakalbėkime apie rekomendacijas, kaip derėtų skaityti Šrimad Bhagavatam.

  1. Su pagarba, kadangi tai Dievo inkarnacija;

  2. Atidžiai, kadangi tai nėra išgalvotos istorijos, tai gilus ir subtilus mokslas;

  3. Kantriai, kadangi kurinys labai platus ir ilgas, o patartina skaityti ne kartą;

  4. Švariai, kadangi taip valosi mūsų protas, intelektas ir netikras egoizmas;

  5. Nuolankiai, meldžiantis malonės, netgi nusilenkiant knygai;

  6. Studijuoti, kadangi Šrimad Bhagavatam atsiskleidžia ir leidžia viską išgyventi.

Šrimad Bhagatam suteikia aukščiausią naudą. Net jei laikysime knygą ar knygas lentynoje, jos mus įtakoja. Viešpats ateina į tuos namus, kuriuose yra laikoma Šrimad Bhagavatam. Šrimad Bhagavatam yra pati ypatingiausia iš visų transcendentinių (dvasinių?) literatūrų?/knygų?/kūrinių?

Apie ką kalba Šrimad Bhagavatam?

Atsakymas:
1. Apie Aukščiausią Dievo Asmenį ir meilę Jam (Bhakti Bhagavate). Šrimad Bhagavatam yra meilės Viešpačiui forma;
2. Apie aukščiausias gyvenimo pareigas (purušartha). Gyvenimo pareigos yra dharma (pareigos šeimoje ir visuomenėje), artha (ekonominė veikla), kama (juslinis pasitenkinimas), mokša (išsivadavimas iš materialios egzistencijos). Šrimad Bhagavatam kalba dar ir apie tai, kas yra už viso to;

Yra sakoma, kad 4 vedos yra kaip jogurtas, o Šrimad Bhagavatam kaip sviestas. Tą sviestą muša Šukedava Gosvamis, o Parikšitas Maharadžas jį valgo. Mūsų brangus Dvasinis mokytojas Šrila Prabhupada sako, jog Šrimad Bhagavatam yra tokia skani, kad ir kur ragautum, tiek pradžioje, tiek viduryje, tiek gale – Ji yra visų galutinių žinių esmė (Sarva vedanta sara). Šrimad Bhagavatam yra laikoma 5-ąja veda.

Kaip yra susilietę saulė ir saulės spinduliai, taip ir mes susilietę su Šrimad Bhagavatam mes atkursime nenutrūkstamus santykius su Aukščiausiuoju Dievo Asmeniu. Gyva būtybė – siela – kokybiškai nieko nesiskiria nuo Dievo. Šrimad Bhagavatam savo istorijomis padeda mokytis pažinti Viešpatį ir treniruotis pasitarnauti ir mylėti Viešpatį. Šios istorijos yra patrauklios, magiškos, atrodytų pasakiškos.

Pats Viešpats Šiva sako, kad Šrimad Bhagavatam gali būti suvokta tik bhakti (meilės ir atsidavimo) mokslo dėka, tačiau ne akademinio mokslo. Raktas, leidžiantis atrakinti Šrimad Bhagavatam lobyno vartus yra nuoširdumas ir atsidavimas, tarnystė atsidavusiems. Ir žinoma Jums prireiks Viešpaties malonės, o ją galima gauta kasdien kartojant Šventus Dievo vardus – Harė Krišna Mahamantrą: HARĖ KRIŠNA, HARĖ KRIŠNA, KRIŠNA KRIŠNA, HARĖ HARĖ, HARĖ RAMA, HARĖ RAMA, RAMA RAMA, HARĖ HARĖ.

 

TRANSLIACIJA KIEKVIENĄ RYTĄ  7.50