Bhakto atmintinė

Visas šis mūsų gyvenimas ir visas šis pasaulis yra beprasmiški, jeigu mes neišmokstame tarpusavyje draugauti ir vienas kitam padėti. Tik aukodami savo gyvenimą dėl kitų, mes galime tapti iš tikro laimingi ir padaryti laimingais kitus.

Žmogui gyvenimas duotas ne tam, kad jis užsiimtų juslių tenkinimu ir materialinės gerovės kūrimu – gyvenimas skirtas Dievo suvokimui. Krišna – tai Aukščiausias Dievo Asmuo, ir Jį suvokti galima tik praktikuojant atsidavimo tarnystę – bhakti jogą.

BHAKTAS, tai tas, kuris:

 • niekam nepavydi ir yra maloningas visų gyvųjų esybių draugas, kuris nemano, kad jam kas nors priklauso ir neturi klaidingos savimonės, yra vienodas ir laimėje, ir kančioje, kuris pakantus, visada patenkintas bei susitvardęs, kuris sutelkęs protą bei intelektą ryžtingai atlieka pasiaukojimo tarnystę Krišnai;

 • eina bhahti jogos keliu ir deda visas pastangas suvokti Aukščiausiąjį Dievo Asmenį Krišną: kartoja šventus Dievo vardus, klausosi ir skaito šventraščius, aukoja maistą dievybėms (prasadą), aktyviai remia ir prisideda prie šventykos bendruomenės veiklos;

 • pagarbiai bendrauja su kitais bhaktais – nei mintimis, nei žodžiais neįžeisdamas kito. Bhaktai kviečiasi vieni kitus į svečius, vaišina prasadu, kalba apie Krišną, dalinasi savo dvasine patirtimi, padeda vieni kitiems materialiai, emociškai, dvasiškai;

 • Reguliariai dalyvauja šventyklos renginiuose, paskaitose. Klauso skaitomų paskaitų įrašų ar žiūri tiesiogines transliacijas;

 • su meile ir pagarba bendrauja su bhaktais, vaišnavais ar dvasiniais mokytojais;

 • yra vegetaras – nevalgo mėsos, žuvies, kiaušinių, nevartoja intoksikantų (alkoholio, narkotikų, tabako, gėrimų su kofeinu, tokių kaip juoda, žalia arbata ir kava).

Vedę bhaktai, ypač tie, kurie gyvena toli nuo šventyklos, gali ją susikurti savo namuose. Jeigu šeimos gyvenime svarbiausią vietą užims Viešpaties garbinimas, jūsų paprastas butas ar namas virs šventa vieta. Tie, kurie turi pakankamai vietos, Krišnai galėtų paskirti atskirą kambarį, įrengdami jame altorinę. Kurie tokios galimybės neturi, altorių gali pasistatyti bendrame kambaryje.
 Altorinė – tai vieta, kur šeima susirenka padainuoti kirtaną, atlikti arati ir skaityti šventraščius. Ten tinkamiausia vieta kartoti džiapą, studijuoti šastras, melstis ir siūlyti Krišnai maistą.

Namų altoriuje turėtų būti tokie atvaizdai:

1. Sampradajos ačarjų atvaizdai:
a) ISKCON’o įkūrėjas ačarja A.C.Bhaktivedanta Svamis Prabhupada;
b) Bhaktisidhanta Sarasvati Thakura;
c) Gaurakišora Dasa Babadži;
d) Bhaktivinoda Thakura.
Kai kada bhaktos altoriuose dar pasistato Džaganathos Dasa Babadžio atvaizdą.

 2. Šeši Vrindavano Gosvamiai: Rūpa Gosvamis, Sanatana Gosvamis, Raghunatha Bhata Gosvamis, Raghunatha Dasa Gosvamis, Gopala Bhata Gosvamis ir Dživa Gosvamis. Visi jie yra garsūs Viešpaties Čaitanjos mokiniai, supažindinę pasaulį su Gaudija vaišnavizmo filosofija ir praktika.

3. Panča-tatva (Viešpats Čaitanja ir jo artimiausi palydovai: Viešpats Nitjananda, Šri Advaita Ačarja, Šri Gadadhara Panditas, Šrivasa Thakuras).

4. Viešpats Nrisimhadeva. Bhaktos garbina šią Viešpaties formą, nes ji gina nuo demonų ir visokių pavojų, kurių tiek daug šiame Kali amžiuje, bei padeda atsisakyti demoniškų troškimų, išsikerojusių mūsų širdyse.

5. Radha-Krišna.

6. Bhaktos, gavę iniciaciją arba oficialiai pasirinkę kurį nors ISKCON’o guru, jo portretą taip pat laiko altoriuje.

 Reikia pažymėti, kad tie, kurie dvasinėje hierarchijoje užima aukštesnę padėtį, ir altoriuje negali būti žemiau tų, kurie juos garbina. Pavyzdžiui, guru atvaizdą altoriuje negalima statyti aukščiau Krišnos paveikslo.

Kaip pradėti kartoti, ką reiktų žinoti?

Geriausia šią mantrą kartoti su karoliais, nes taip mums lengviau skaičiuoti, be to, duodame darbo pirštams ir lytėjimo juslė yra užimama. Užimame ir liežuvį, nes kartojame aiškiai tardami žodžius, taip pat įdarbiname klausą nes mantrą kalbame taip, kad patys girdėtume. Žiūrėti galima į paveikslėlį su Viešpačiu, dievybe ar šventa asmenybe, tai gali būti ir popieriuje išspausdinta Harė Krišna mantra – akimis ją sekdami nieko nepraleisime, tarsime taisyklingai. Kai juslės įdarbintos, lengviau pasiekti koncentraciją ir kartoti efektyviau. Reiktų atidžiai pasirinkti mantros kartojimo vietą ir laiką. Rytinis laikas pats geriausias, dorybingiausias, nes tuomet protas ramiausias. O dieną prote vyrauja aistra, vakare – neišmanymas, norisi tik il­sėtis, todėl kitas laikas mantrai nėra toks palankus. Vieta turi būti tokia, kurioje jūsų niekas netrukdy­tų, nekalbintų. Šalia neturėtų būti telefono, kom­piuterio, todėl geriausia namie rasti tokį kampelį, kurį skiltumėte tik maldai. Jame galite įsirengti altorių ir nuolat ateiti pabendrauti su Viešpačiu.

Kaip elgtis su karoliais – ar jie šventi?

Tai labai asmeninis jūsų daiktas. Jūs juk niekam neduodate savo dantų šepetuko, telefono. Karoliai yra bendravimo su Viešpačiu priemonė, dažniau­siai pagaminta iš švento tulasi medelio. Juos mes laikome specialiame maišelyje, kad nesuteptume, nenešame į energiškai užterštą vietą – vonią, tua­letą. Viešai karolių reiktų nedemonstruoti ir atvirai jų nenešioti, juk tai jūsų bendravimo su Dievu laidi­ninkas.
Kalbant mantrą dešinę ranką reikėtų laikyti maiše­lyje su karoliais, o rodomąjį pirštą iškišti pro speci­aliai maišelyje padarytą skylutę. Iš viso vėrinyje yra 108 karoliai ir vienas pagrindinis su kutu – tai Kriš­na, todėl jo neliečiame, o mantrą pradedame kartoti nuo bet kurio šalia esančio.
Suimame karoliuką nykščiu ir didžiuoju pirštais ir pakartojame maha mantrą: Harė Krišna, Harė Krišna, Krišna Krišna, Harė Harė, Harė Rama, Harė Rama, Rama Rama, Harė Harė. Imame kitą rutu­liuką ir pakartojame mantrą iš naujo. Ir taip iki tol, kol grįžtame prie pagrindinio rutuliuko – tai bus vienas maldos ratas. Pagrindinio karoliuko ne­liečiame, apsukame vėrinį ir vėl leidžiame jį tarp pirštų priešinga kryptimi, kartodami mantrą.

MAISTO AUKOJIMAS VIEŠPAČIUI KRIŠNAI (PRASADAS)

Krišna prašo aukoti, bet prašo ne todėl, kad Jam reikėtų mūsų ryžių ar daržovių, o todėl, kad Jis nori būti mylimas. „Bhagavad-gitoje“ (9.26) Jis sako: „Jeigu kas su meile ir atsidavimu pasiūlys Man lapelį, gėlę, vaisių ar vandens, Aš priimsiu auką.“

Pirmiausiai paruoškite specialią aukojimo vietą. Tai gali būti stalas arba visas kambarys, paverstas šventykla. Įrenkite altorių su Viešpaties Krišnos atvaizdu. Krišnos kairėje stovi Srimati Radharani, Jo amžinoji sutuoktinė. Pasistatykite altoriuje Srilos Prabhupados, Tarptautinės Krišnos sąmonės organizacijos (ISKCON’o) įkūrėjo ir dvasinio mokytojo, nuotrauką. Dvasinis mokytojas priima mokinio auką ir siūlo ją savo dvasiniam mokytojui, kuris savo ruožtu siūlo ją savo dvasiniam mokytojui. Taip per mokinių seką auka pasiekia Viešpatį Krišną. Harė Krišna judėjimo nariai visada altoriuje laiko Srilos Prabhupados nuotrauką. O jei bhakto mokytojas yra Srilos Prabhupados mokinys, šalia jis pasistato ir savo dvasinio mokytojo nuotrauką.

Pirkdami maisto produktus ir gamindami maistą, stenkitės galvoti apie tai, kaip pradžiuginti Krišną. Išsirinkite šviežiausius bei geriausius vaisius ir daržoves. Pirkdami būkite atidūs. Nepakanka vengti mėsos, žuvies ir kiaušinių. 

Maisto ruošimo procesas:

 • Virėjas galvoja apie Krišną, o ne apie tai, kaip pačiam pasisotinti: „Maloningas Viešpats siuntė man šiuos produktus, todėl aš pasistengsiu pagaminti iš jų tokį patiekalą, kuris Jam patiktų.“ Palanku proceso  metu kartoti Harė Krišna mantrą arba klausytis dvasinės muzikos.

 • Virėjo kūnas, ir protas turi būti švarūs; virtuvėje jis turėtų dėvėti švarius drabužius. Virtuvė ir virtuvės reikmenys turėtų būti idealiai švarūs, todėl virėjas prieš gamindamas maistą nepagailės keleto minučių ir sutvarkys darbo vietą. Srila Prabhu-pada sakydavo: „Krišna priims ir pačią kukliausią auką, jei ji gaminta švariai. Tačiau Jis atsisakys prašmatniausio maisto, gaminto nešvarioje virtuvėje.“

 • Prasadas (paaukotas maistas) nemaišomas su bhoga (dar nepaaukotu maistu). Mes nenorime aukoti Krišnai to paties maisto antrą kartą, todėl laikome prasadą specialiuose induose, atskirai nuo bhogos, kad netyčia jų nesupainiotume.

 • Galbūt nustebsite sužinoję, kad virėjas niekada neragauja nepaaukoto maisto – netgi norėdamas patikrinti jo skonį. Krišna turi pirmas juo pasimėgauti. 

 • Kai maistas pagamintas, pats laikas jį aukoti Krišnai. Dalį paruošto maisto specialiuose mažuose indeliuose (niekas kitas iš šių indų nevalgo) aukojame Viešpačiui. Kitas maistas lieka puoduose, kol baigiame aukoti.

 • Prie Krišnos lėkštės pastatykite indelį šalto vandens, padėkite šaukštelį ir lėkštelę su trupučiu druskos ir pipirų. Galite uždegti kelis smilkalus, kad sukurtumėte malonią aplinką. Padėję lėkštelę ant altoriaus, sukalbėkite Harė Krišna mantrą:

 • Haré Krišna, Haré Krišna, Krišna Krišna, Haré Haré Haré Rama, Haré Rama, Rama Rama, Haré Haré

 • Pakartokite mantrą tris kartus. Po to palikite auką keliolikai minučių altoriuje. Harė Krišna mantra – tai malda, kuri reiškia: „Mielieji Radharane ir Krišna, leiskite su atsidavimu Jums pasitarnauti.

 • Jei maisto aukojimas Krišnai jums dar neįprastas, siūlytume jums lengviausią būdą – kartoti Harė Krišna mantrą. Tačiau jeigu norite, galite kalbėti tas pačias maldas, kurias kalba bhaktai. Suvokdami, kad Krišna priima mūsų auką dvasinio mokytojo bei Viešpaties Caitanjos malone, bhaktai tris kartus kartoja savo dvasinio mokytojo pranam mantrą. Jūs galite kartoti Srilos Prabhupados pranam mantrą:

nama om višnu-padaja krišna-prešthaja bhū-tale
šrimate bhaktivedanta-svamin iti namine
namas te sarasvati-deve gaura-vani-pračarine
nirvišeša-šūnjavadi-paščatja-deša-tarine

Po to tris kartus šias dvi maldas, šlovinančias Šri Caitanją Mahaprabhu bei Viešpatį Krišną:

namo maha-vadanjaja krišna-prema pradaja te
krišnaja krišna-čaitanja-namne gaura-tviše namaha

„O gailestingiausias Dievo įsikūnijime! Tu esi Pats Krišna, nužengęs kaip Šri Krišna Caitanja Mahaprabhu. Tu esi aukso gymio kaip Šrimati Radharani, ir dosniai dalini tyrą meilę Krišnai. Pagarbiai Tau lenkiuosi.“

namo brahmanja-devaja go-brahmana-hitaja ca
dzagaddhitaja krišnaja govindaja namo namaha

„Lenkiuosi Aukščiausiai Absoliučiai Tiesai Krišnai – karvių ir brahmanų globėjui ir visų gyvųjų būtybių geradariui. Dar kartą lenkiuosi Govindai, visų jausmų džiaugsmo šaltiniui.“

 • Paaukoję maistą, nuimkite Krišnos lėkštę nuo altoriaus ir sudėkite prasadą lėkštėn, kurioje patieksite maistą į stalą. Krišnos lėkštę bei indelius išplaukite ir padėkite į šalį. Dabar prasadą galima dalinti ir valgyti.

Daugiau informacijos galite pasiskaityti knygoje „Hare Krišna Vegetariniai Valgiai“

KIRTANAS. PAGRINDINĖS MANTROS IR GIESMĖS

Yra du mantros meditacijos būdai: individualus Šventų Dievo vardų kartojimas, kai žmogus kartoja mantrą su karolių vėriniu, ir kolektyvinis, kai pirma gieda vedantysis, o paskui kiti jam pritaria – toks giedojimas vadinamas kirtanas. Kirtano metu dažnai akompanuo­jama muzikos instrumentais arba tiesiog plojama delnais. Abu šie būdai yra vienodai rekomenduojami, nes abu vienodai palankūs asmenybės vystymuisi.

Daugiau apie kirtaną skaitykite žurnalo „Vedos“ straipsnyje „Kirtanas: giedamosios mantros galia“.

Vaišnavų mantros ir giesmės PDF, MOBI ir EPUB formatu:
PDF formatas: http://www.krishna.lt/images/stories/books/dainynas.pdf
MOBI formatas amazon kindle skaityklėms: http://www.krishna.lt/images/stories/books/dainynas.mobi
EPUB formatas iPad ir kitoms planšetėms: http://www.krishna.lt/images/stories/books/dainynas.epub

NAUDINGA INFORMACIJA

Krishna.lt – Lietuvos Krišnos Sąmonės Bendrijos svetainė
Krishna.com – ISKCON svetainė (angliškai)
Vedužinios.lt – dvasinės literatūros knygos (lietuviškai)
Wikipedia.org – aprašymas apie Krišnos sąmonės bendriją
Iskcon.lt – Tarptautinė Krišnos sąmonės religinė bendruomenė

KITOS ISKCON ŠVENTYKLOS LIETUVOJE

nitaigauracandra.lt – Kauno šventykla
www.kvkc.lt – Klaipėdos vaišnavų kultūros centras
www.gauranga.lt – Vilniaus Nitai Gaura Sundara šventykla

Norite pasidalinti savo nuorodomis apie naudingą informaciją, parašykite el. paštu [email protected]