Kurkime Dvaraką kartu

Tam, kad Lietuvoje atsirastų vedines vertybes puoselėjantis miestas, be galo svarbi kiekvieno žmogaus parama. Ji ypač svarbi projekto pradžioje, nes surinktos lėšos bus naudojamos parengiamiesiems darbams ir pirmiesiems projekto etapams įgyvendinti, po kurių Dvarakos miestas galės auginti pats save.

Bet kokio dydžio ar reguliarumo auka mums leidžia judėti pirmyn. Visgi nuolatinės aukos – aukos kas mėnesį – suteikia stabilumo ir leidžia užtikrintai planuoti ateities darbus. Štai kodėl mes kviečiame prisidėti 16 108 rėmėjus, kurie kad ir nedidelėmis, bet reguliariomis aukomis padėtų paversti Dvaraką realybe.

Kodėl 16 108? Šventraščiai rašo, kad savo sostinėje Dvarakoje aukščiausias Dievo asmuo Krišna gyveno su 16 108 jį mylinčiomis sielomis. Būti artimiausiu Viešpaties tarnu yra didžiausia malonė, štai kodėl jais kviečiame tapti ir jus. Sakoma, kad auka dvasiniams tikslams, šventykloms ir bažnyčioms yra pati tauriausia – ji grįžta gausos energija jūsų namams. Jei jūsų galimybės aukoti ateityje pasikeis, nuolatinio rėmimo bet kada galėsite atsisakyti.

Kodėl verta tapti nuolatiniu rėmėju:

- asmeniškai jus informuosime, kaip vykdomas projektas, kur naudojamos surinktos aukos;
- kviesime dalyvauti mūsų organizuojamuose renginiuose, stovyklose, kelionėse ypatingomis sąlygomis;
- juridiniams asmenims padėsime išpildyti socialinės atsakomybės misiją, suteiksime reklamos galimybių;
- prisidėdami jūs patirsite tikrą dvasinę pilnatvę, nes tapsite šviesiausio pokyčio mūsų visuomenėje dalimi.

Mes tikime, kad kuriame ateities miestą, kurio vertybės, manyta, šiandien jau seniai išnyko. Tačiau viskas įmanoma, jei bendruomenė visų prima vadovaujasi dvasinėmis vertybėmis. Tik tokia bendruomenė yra stabili ir gali atlikti esminius visuomenės pokyčius: ją gydyti, šviesti, ugdyti. Mes sieksime, kad ši mūsų misija paliestų kiekvieną – jus ir jūsų artimuosius, ir sklistų dar plačiau – įkvėptų pokyčiams kitus miestus, valstybes, visą pasaulį.

Jei ir jūs svajojate apie šį pokytį, prisidėkite – kurkime Dvaraką kartu!

Auka banko pavedimu

Net ir nedidelė Jūsų auka yra labai svarbi, todėl aukoti galite ir banko pavedimu. Dėkojame Jums už gerumą!

VšĮ „Dvaraka – Krišnos sostinė“
Įmonės kodas 304293863
Užšilių g. 7B, LT- 45144 Kaunas
Sąsk. Nr. LT59 7044 0600 0810 6199